Luontotuvan Blogi

Terveiset tiimipalaverista

Tiimipalaverissamme 16.4. kävimme läpi useita eri ajatusmalleja siitä, miten sivuston perusrakenne tulisi toteuttaa niin, että se palvelee tiedonhakijaa mahdollisimman kattavasti ja on prosessina helppo.

Eri mallinnuksia vertailemalla tulimme päätökseen muuttaa nykyistä hakurakennetta matkalla kohti ensimmäisen vaiheen valmistumista. Lisäämme moottoriin myös muutamia elementtejä mitä emme vielä ota aktiivikäyttöön. Komponenttien lisäyksellä haluamme välttää mahdolliset virheet jatkokehityksen aikana. Helpotamme tämän vaiheen aikana myös yritysjäsenen (palveluntarjoajan) omien tietojen hallintaa, joten muokkauslomaketta tullaan yksinkertaistamaan. 

Töiden oletamme valmistuvan 2-4 viikon sisällä joka käytännössä tarkoittaisi sitä, että ensimmäisen vaiheen aktiivinen sisällönlisäys ja tuotanto aloitetaan toukokuun aikana. Ajatusmallimme monimutkaisuuden vuoksi otamme mielellämme kaikki palautteet lähiviikkojen aikana vastaan, jotta voimme tehdä tarvittavat muutokset varhaisessa vaiheessa niin, että muutoksista olisi mahdollisimman vähän haittaa jo palveluamme käyttäville jäsenille.

Tavoitteemme on toteuttaa skaalautuva kolmiportainen hakukriteeristöjärjestelmä, jota käyttäjä voi varioida saadakseen eri tuloksia ja löytääkseen juuri ne palvelut mitkä parhaiten sopivat annettuihin hakukriteereihin. Kolmiportainen haku on palaverikeskustelun perusteella maksimi jotta itse hakuprosessi olisi käyttäjälle mielekäs, nopea ja selkeä. Hakua voisi kutsua myös "kolmen klikin" hauksi. Käyttäjäystävällisyys, selkeys ovat meille tärkeitä asioita. Palvelun kehitysvaiheista kerromme edelleen, aina siinä tilanteessa kun edellinen vaihe on saatu valmiiksi ja olemme siirtymässä kehityskaaressa seuraavaan. Tätä silmällä pitäen jokin voi jo julkaistujen tietojen osalta muuttua. 

Kiinnostaako yhteistyö? Ota yhteyttä niin keskustellaan.