Luontotupa.Net

Varpushaukka

Varpushaukka – Accipiter nisus

Suomessa pesivä muuttolintu, osa kannasta talvehtii.

Kuva: Vesa Huttunen

TUNTOMERKIT:
Pieni petolintu, 30-41 cm. Yläpuoli puhtaan harmaa (joskus ruskeaan vivahtava), vaaleassa rinnassa tumma poikkijuovitus.

ÄÄNET:
Nopea kikitys ”kjukjukjukju…”. Muuten hiljainen lintu.

ELINYMPÄRISTÖ:
Tiheä havumetsä jossa aukioita. Ei karttele tiheästi asuttuja seutuja ja puutarhoja.

RAVINTO:
Miltei yksinomaan linnut kyyhkyn kokoisiin asti, joskus myös pikkujyrsijät ja lepakot.

LEVINNEISYYSKARTTA:
Tummempi harmaa on lajin pääasiallinen pesimis- ja esiintymisalue ja vaalealla se esiintyy vain satunnaisesti.