Luontotupa.Net

Kanalinnut

Lahko: Kanalinnut – Galliformes

Heimo

Metsäkanat – Tetraonidae

  1. Kiiruna – Lagopus muta
  2. Metso – Tetrao urogallus
  3. Pyy – Bonasa bonasia
  4. Riekko – Lagopus lagopus
  5. Teeri – Tetrao tetrix

Heimo

Aitokanat – Phasianidae

  1. Fasaani – Phasianus colchicus
  2. Peltopyy – Perdix perdix
  3. Viiriäinen – Coturnix coturnix